Loading...

We krijgen in Delft te maken met extremer weer: heftige regenbuien en lange perioden van hitteen droogte. Dit leidt tot ondergelopen woonkamers, bedrijfspanden en straten. Daarnaast heeft het invloed op je gezondheid.

Iedereen die woont en werkt in de stad moet zich dus voorbereiden op extreem weer. Dit omgaan met extreem weer heet klimaatadaptatie. De gemeente maakt de openbare ruimte klimaatadaptief. Maar zonder de inzet en het begrip van bewoners komt ze niet ver genoeg. Hoe zorgt een gemeente ervoor dat bewoners ook klimaatadaptieve maatregelen nemen in de private ruimte? Die vraag wil de Gemeente Delft graag beantwoord hebben.


Het antwoord is een nieuwe community van ambassadeurs ‘De Klimaatmaten’. De Klimaatmaat is hét lokale aanspreekpunt voor bewoners. De Klimaatmaat activeert bewoners op buurtniveau om zelf aan de slag te gaan, heeft kennis over de lokale effecten van droogte, hitte en extreme buien en weet welke maatregelen effectief zijn en begeleidt bij de uitvoering.

In opdracht van gemeente Delft en in samenwerking met Duurzaamheidscentrum de Papaver onderzochten we de potentie van het oprichten van een community van Klimaatmaten. En er is potentie! We zien voor een aantal Delftse organisaties een rol als Klimaatmaat.

Het Duurzaamheidscentrum De Papaver is in gesprek met de gemeente Delft over het mogelijke vervolg van het project.

Lees het onderzoek:
De Klimaatmaat. ‘Dé samenwerking voor een klimaatadaptief Delft’ 

Dit project is uitgevoerd door Irene Poortinga