Loading...

Eén van de grootste uitdagingen bij klimaatadaptatie is alle relevante partijen te betrekken bij het vraagstuk. Het omgaan met extreem weer gaat namelijk niet alleen de overheid aan, maar ook maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven. In Soest
en Baarn organiseren we daarom stadsdialogen.

Tijdens de stadsdialogen ‘omgaan met klimaatverandering’ geven we iedereen die woont en werkt in de steden inzicht in de lokale gevolgen van extreem weer. In een open en toegankelijke setting en onder leiding van ervaren gespreksleiders gaan we in gesprek over welke klimaatrisico’s we aanvaardbaar vinden én wie welke maatregelen wil en kan nemen. Het resultaat: een netwerk van lokale spelers die geïnformeerd nadenkt over de impact van klimaatverandering op de lokale en regionale gemeenschap. De stadsdialogen starten in 2020.

Dit project wordt uitgevoerd door Irene Poortinga
Met medewerking van Yvette Jeuken (Duneworks), Bart Cosijn (Bart Cosijn Gespreksleiding) en Gert Dekker (Ambient)

Deze opdracht is gefinancierd door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in het
kader van ‘procesondersteuning regionale versnelling risicodialogen’.