Loading...

Het gaat steeds vaker en harder regenen. Om ons kleine landje goed voor te bereiden op deze duizenden liters extra water, moet de natuur een centrale rol krijgen in onze steden. Parken, perkjes en tuinen kunnen veel van het extra regenwater opvangen en overstromingen voorkomen.

Waar de gemiddelde stad nu nog bij elkaar gehouden wordt door tegels en klinkers, zo noodzakelijk is het dat iedereen leert te leven met ‘groen’ als een nieuwe bouwsteen.

Rainproof ontwikkelde samen met de groene druppel 'de rainproof tuinactie'. Tuinacties zijn een ideaal middel gebleken om bewoners en betrokkenen bewust te maken van het belang van een groene/klimaatbestendige stad. Deze leuke, verbindende en effectieve acties hebben de afgelopen twee jaar de stad Amsterdam een stukje mooier én groener gemaakt.

Samen met buurtbewoners, woningbouwcorporaties andere waardevolle partners heeft de Groene Druppel inmiddels meer dan veertig tuinen ‘rainproof’ gemaakt. De tuinen zijn er niet alleen aantrekkelijker en groener van geworden, maar leveren nu vooral een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad.

Zien&Beleven
Tijdens de acties laten we zien hoe tegels vervangen kunnen worden door alternatieven zoals grond, grind en groen. Ook leggen we uit hoe een regenton, een groen dak en het afkoppelen regenpijp bijdragen aan klimaatadaptief tuinieren.

Nog een belangrijke bijkomstigheid: inwoners raken op een laagdrempelige manier betrokken bij de noodzaak van klimaatadaptatie voor hun stad. Bewoners zijn zich vaak nog niet bewust van de effecten van klimaatverandering voor hun eigen leefomgeving. Deze actie draagt bij om meer bewustwording onder bewoners te creëren door simpele en toepasbare maatregelen te laten zien.

De Rainproof Tuinactie is een heel concreet voorbeeld van wat mensen zelf kunnen doen om hun buurt leefbaar te houden. Ook zijn deze acties een prachtige tool om contact te maken met bewoners en een geluid af te geven: wij zijn er voor jullie. Het zijn positieve en hoopvolle acties, waarbij altijd resultaat wordt geboekt. Steeds een stapje dichterbij een klimaatbestendige stad.

De Groene Druppel heeft samen met Rainproof al meer dan 10 tuinacties gerealiseerd. De Groene Druppel coördineert de acties en kan jouw gemeente, woningcorporatie of instelling helpen bij het opzetten ervan. We begeleiden je van begin tot eind, verbinden je aan relevante partijen en geven advies.