Onze partners

Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof heeft een duidelijk doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: samen met alle Amsterdammers wil Rainproof het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten.

Samen Klimaatbestendig

Samen Klimaatbestendig is een netwerk voor en door professionele "Klimaatwerkers" die bezig zijn om Nederland weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Door praktijkervaring en krachten te bundelen komen ze tot betere en snellere oplossingen, zodat we niet overal het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

Drop by Drop

Drop by Drop is opgericht door Irene Poortinga. Met haar ‘druppelsgewijze’ aanpak, gaat ze in gesprek met bewoners, private partijen en ambtenaren over het klimaatadaptief inrichten van de stad. Ze biedt advies, onderzoek en cursussen over oprichten en onderhouden van klimaatadaptieve netwerken. Alleen samen maak je namelijk een klimaatadaptieve stad.

Tuinbranche Nederland

Groene tuinen dragen enorm bij aan het voorkomen van wateroverlast. Om tuinbezitters zo goed mogelijk te helpen bij het watervriendelijk maken van de tuin, initieerde Tuinbranche Nederland o.a. de campagne ‘Natuurlijk water in de tuin’, doen ze onderzoek naar veranderende tuintrends en bieden vak inhoudelijke cursussen aan voor medewerkers van tuincentra.

Wellant College

Wij kunnen als ‘experts’ zoveel schrijven, vergaderen en overleggen als we willen: echte verandering moet komen van de nieuwe generatie bestuurders, ontwerpers en hoveniers. In de groenopleidingen van het Wellant College staat de leefbare, duurzame en toekomstbestendige stad centraal.

Klimaatkrachtig Delfland

Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van Hoogheemraadschap Delfland vóór de regio Delfland. Het netwerk Klimaatkrachtig Delfland verbindt partijen, initiatieven en projecten en wisselt kennis en kunde uit. Het inspireert en faciliteert hen om samen te werken. Klimaatkrachtig Delfland laat aansprekende projecten en initiatieven van partners zien en zet daarmee andere partijen aan om ook in beweging te komen

Intratuin

Voor Intratuin is natuur de kern van het leven, want groen is relevant voor mensen; het geeft rust, ontspanning, zuurstof en gezondheid. "Daarom willen we natuur bereikbaar maken voor iedereen. We zijn er van overtuigd dat we als groot bedrijf een belangrijke rol kunnen spelen in de bewustwording van consumenten als het gaat om het klimaatverandering."

Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Het waterschap beschermt ons tegen overstromingen en zorgt voor precies genoeg water voor iedereen in de Amstel gooi en Vecht regio. Ze zorgt ervoor dat al het water om ons heen schoon is. Ook werkt het waterschap actief samen met andere partijen om klimaatproblemen aan te pakken.

Gemeente Nieuwegein

De weersomstandigheden in Nederland worden extremer. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren, moet gemeente Nieuwegein nu al stap voor stap investeren in een klimaatbestendige inrichting van de stad en de samenleving hierop voorbereiden. Dit kunnen we niet alleen maar doen we samen met de partners in de stad en de regio.

Hornbach

HORNBACH is de projectbouwmarkt met tuincentra van Nederland. In de onderneming staat de klant en zijn of haar project centraal. Niet alleen de klanten van nu maar ook de klanten van de later. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze leefomgeving. HORNBACH kiest er bewust voor om met haar dagelijkse consumentenbereik zoveel mogelijke mensen te informeren over de mogelijkheden om de leefomgeving zo prettig mogelijk te maken voor iedereen.

Gemeente Delft

De gemeente Delft heeft een klimaatadaptatiestrategie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Het doel is om te komen tot een leefbare en klimaatadaptieve stad, zowel op privaat als openbaar terrein. De gemeente werkt daarom samen met bewoners, bedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland aan deze opgave.

NL-Greenlabel

NL Greenlabel helpt om duurzame ambities meetbaar te maken en daadwerkelijk te komen tot een aantoonbare gezonde woon-, werk- en leefomgeving waarbij groen en duurzaam centraal staan. Wij inspireren en verbinden mensen met elkaar die duurzame keuzes willen maken bij de inrichting van bijvoorbeeld tuinen, parken, bedrijventerreinen en woonwijken.

HB Adviesbureau en GP Groot infra

Beide bedrijven vormen een veelzijdig mkb infrabedrijf gespecialiseerd in o.a. ontwerp en engineering, bouw- en woonrijp maken, bestratingen, rioleringen, recreatieterreinen en sportvelden. Zij bieden hierin de fullservice benadering: van initiatieffase en schetsontwerp tot en met realisatie en onderhoud van infrastructurele projecten. Zo dragen ze bij aan de klimaatadaptieve inrichting van de leefomgeving.

Groei & Bloei

Groei & Bloei is een vereniging van liefhebbers van tuinen en tuinieren. De vereniging bestaat uit 130 afdelingen door heel Nederland en België, elk met een eigen bestuur. Zij organiseren door het jaar heen activiteiten, variërend van lezingen en workshops tot excursies en korte reizen naar mooie tuinen.

Gemeente Soest & Baarn

De gemeente Baarn en gemeente Soest zetten zich in voor een klimaatadaptieve leefomgeving. Per 2020 organiseren zij stadsdialogen over het omgaan met extreem weer. Doel is te komen tot een gedragen klimaatadaptatievisie en uitvoeringsagenda.