Loading...

We krijgen op korte termijn te maken met weersextremen, zoals hevige stortbuien. Daarom werkt Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) aan een klimaatadaptatie-programma. Het doel: de regio leefbaarder en mooier maken en ervoor zorgen dat we onze voeten droog houden. Om dit te bereiken is het voor AGV essentieel om samen te werken met partijen in de regio.

De Groene Druppel gaat voor AGV op zoek naar antwoorden en analyseert wat er allemaal al gebeurt op het gebied van klimaatadaptief tuinieren. Op welke wijze zetten gemeenten in de regio zich actief in voor het klimaatadaptief maken van private tuinen en is er ruimte voor meer initiatieven?

We stellen vragen aan gemeenten, tuincentra, buurtinitiatieven en andere intermediairs over activiteiten op dit gebied, kijken wie er bij de projecten betrokken zijn en waar er nog mogelijkheden liggen. De Groene Druppel kijkt samen met de ‘welwillende’ partijen welke actieplannen gemaakt kunnen worden en zal samen de partijen die plannen coördineren. Dit jaar staat ook weer de actiemaand ‘Natuurlijk! De Watervriendelijke Tuin’ op het programma. 

Ons doel is bereikt als er kennisdeling plaatsvindt tussen alle partijen - gemeenten, waterschap en bouwmarkten en tuincentra - en zij hun kwaliteiten inzetten om de noodzaak van klimaatbestendig tuinieren voor het grote publiek duidelijk en aantrekkelijk te maken.

Woon of werk je in de regio van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en wil je iets doen op het gebied van private tuinen? Neem dan contact met ons op.