Loading...

Gemeente Delft

De gemeente Delft heeft een klimaatadaptatiestrategie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Het doel is om te komen tot een leefbare en klimaatadaptieve stad, zowel op privaat als openbaar terrein. De gemeente werkt daarom samen met bewoners, bedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland aan deze opgave.

Gelinkte Projecten