Loading...

Gemeente Soest & Baarn

De gemeente Baarn en gemeente Soest zetten zich in voor een klimaatadaptieve leefomgeving. Per 2020 organiseren zij stadsdialogen over het omgaan met extreem weer. Doel is te komen tot een gedragen klimaatadaptatievisie en uitvoeringsagenda.

Gelinkte Projecten